logo

Menü


HU

ÜZLETI FELTÉTELEK

Üzleti feltételek a www.aquapond.hu oldalon való vásárláshoz

Reklamáció

Általános Szerződési Feltételek

 

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést kötnek az Aquapond Kft.-vel ((székhely: Aquapond kft. Budapest, Budaörs, 2040 Ébner György köz 4, telephely: Aquapond s.r.o., Orechová Potôň 311, 93002, Szlovákia, (Győrtől 50 km-re); adószám: SK2022917974; banki adatok: HU62-12092000-01815474-00100007)), mint eladóval (a továbbiakban: Aquapond).

Elérhetőségeink: telefonon: +36305246735, +421915696394, +421907545479, -es vagy emailen a megrendeles@aquapond.hu email címünkön.                              


Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Aquaponddal.                       

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Aquaponddal. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.


A Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/ megrendelése esetén általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.

 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az Aquapond kijelenti és szavatolja, hogy:

a.    A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (Az Aquapond nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).

b.    A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az Aquapondtól, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az Aquapond előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte.

c.    Az Aquapond által működtetett webáruházban található termékek és  szolgáltatások árai véglegesek és a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.

d.     A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):

i.        az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);

ii.       az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén);

 

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló az Aquapond email címére: megrendeles@aquapond.hu írásbeli nyilatkozatot küldjön.

e.    Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

i.        Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;

ii.   Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Aquapond által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;

iii.        Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testre szabva kerül kiszállításra;

iv.        A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;

v.         Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására  a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);

vi.        Zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket így higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;

h.    A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.

i.     A Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.

j.    Az esetleges panaszt a megrendeles@aquapond.hu e-mail címre lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok  részére előterjeszteni.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az Aquapond telephelyi címére : Aquapond s.r.o. Orechová Potôň 311, 93002, Szlovákia, ( Győrtől 50 km-re ) kell visszaküldenie.

 

III. Megállapodás

 

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az Aquapond által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás) a „kosárba teszi“ és a megrendelés jóváhagyásra kerül, szerződést köt az Aquaponddal. A Vásárló szerződést köthet az Aquapond vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az Aquapond befogadta. Az Aquapond nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót az Aquapond a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja.

Az Aquapond a megerősítő emailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs Kódexét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni.

A megkötött szerződést az Aquapond  legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

 

2. Szállítás

Amennyiben a megrendelés előtt szeretne tájékozódni az adott termék szállíthatóságáról kérjük, érdeklődjön a +36305246735, +421915696394, +421907545479, -es telefonszámokon vagy a megrendeles@aquapond.hu email címünkön. A készleten lévő termékeket 5-8 munkanapon belül le tudjuk szállítani.

Bruttó 150.000 Ft feletti megrendelés esetén a házhozszállítás díja 0 forint és csomagolási díjat sem számítunk fel.

Az ingyenes szállítás nem vonatkozik a nagyméretű, nagytérfogatú és nagy sűrűségű termékekre (szűrőhomok, medencefólia, hőszivattyú, párátlanító, geotextil, tófólia, kerti tavacskák stb.). Ebben az esetben a szállítási költségeket a vevővel folytatott konzultációt követően egyénileg tárgyaljuk.

A szállítási díj függ a termék súlyától és mennyiségétől, valamint a választott fizetés módjától. Nagyméretű, nagytérfogatú és nagy sűrűségű termékek esetében, mint pl. szűrőhomok, medencesó, tablettás só, tófólia, medencefólia, medenceszegélykő stb. a szállítási díjat individuálisan, minden megrendelésre egyedien számítjuk ki. 

Az adásvételi szerződéssel az Aquapond vállalja, hogy a terméket kiszállítja, és a Vásárló a  terméken tulajdonjogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket az Aquapondtól átveszi és annak vételárát kifizeti.

 

Az Aquapond a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal.

Az Aquapond leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Az Aquapond szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében az Aquapond teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az Aquapond a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az Aquapond teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket.

Az Aquapond a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak.

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Aquapond a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az  megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

Súly / kg EXPRESS ONE
1 3912 HUF
2 4072 HUF
3 4232 HUF
4 4392 HUF
5 4552 HUF
6 4712 HUF
7 4872 HUF
8 5032 HUF
9 5192 HUF
10 5352 HUF
11 5512 HUF
12 5672 HUF
13 5832 HUF
14 5992 HUF
15 6152 HUF
16 6312 HUF
17 6472 HUF
18 6632 HUF
19 6792 HUF
20 6952 HUF
21 7112 HUF
22 7272 HUF
23 7432 HUF
24 7592 HUF
25 7752 HUF
26 7912 HUF
27 8072 HUF
28 8232 HUF
29 8392 HUF
30 8552 HUF
Utánvét  1020 HUF
RABEN , DACHSER  31 kg felett a szállítási díj egyedi nehéz csomag után 2540 HUF, 50 kg felett 2540HUF kezelési pótdíj növeli.

 

  Packeta (HU)
 5kg-ig 1942 HUF
5,01 - 10kg 3494 HUF
Utánvét 411 HUF
Csomag értéke ÁFA-val 220 000 HUF-ig  

 

 

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva.

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az Aquapond részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az Aquapondnak felróható.

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az Aquapond biztosította annak megtekintését és kipróbálását.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Aquapond szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy Aquapond – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

 

4. Szavatosság (Aquapond)

Az Aquapond szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Igy Aquapond szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

 

a.    A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Aquapond vagy a gyártó általi leírásnak,  illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.

b.    A termék használható arra a célra, amit az Aquapond meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.

c.    A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.

d.    A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:

a.    a vegyszeradagolók mérőszondájára csak 1 év garancia vonatkozik.

b.    olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);

c.    a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;

d.  azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy

e. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget.

Az egyes reklamációs időszakok a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra.

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére.

 

5. Súlyos szerződésszegés

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult:

a.    a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;

b.    a hiba kijavítására;

c.    a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy

d.    a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja az Aquapondot, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak az Aquapond jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát az Aquapond nem javítja ki belátható időn belül vagy az Aquapond akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Abban az esetben, ha az Aquapond nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az Aquapond nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak.

 

6. Kisebb szerződésszegések

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból.

Az Aquapond jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – az Aquapond mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik.

Amennyiben az Aquapond nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak az Aquapond jóváhagyásával tud.

 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az Aquapond részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) az Aquapond költségére visszaküldeni.

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.

 

8. Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az Aquapond vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került.

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

 

IV. Elállás

 

1. Fogyasztó

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet:

a.    a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);

b.    az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

c.    az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén).

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az Aquapond email címére megrendeles@aquapond.hu.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az Aquapond által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Aquapond részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni.

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az Aquapond részére és címére  kisérőlevéllel együtt (nem szükséges) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az Aquapond visszafizeti.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az Aquapondnak visszavitte vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Aquapond részére visszaküldte.

 

2. Egyéb

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre:

a.    A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.

b.    A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket.

c.    A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY

d.    A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az Aquapondot a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

 

V. A személyes adatok védelme és biztonsága

Az Aquapond kijelenti és szavatolja, hogy minden személyes adatot bizalmas adatként kezel és azokat csak a Vásárlóval történő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez (beleértve az Aquapond és annak szerződéses partnereivel közösen végrehajtott marketing tevékenységeket is) használja fel.

Az Aquapond a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé és nem adja ki harmadik személyek részére, kivéve, ha a személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges a megrendelt termékek kiszállításához vagy a fizetés lebonyolításához (név, számlaszám, szállítási cím) vagy speciális marketing célokra. A személyes adatok kezelése során az Aquapond a Vásárló a személyiségi jogainak tiszteletben tartásával jár el, így különösen tiszteletben tartja az emberi méltósághoz való jogot és védi a magánéletet  az  illetéktelen beavatkozásoktól. A Vásárló a megrendelés leadásához és marketing célokra önkéntesen adja meg személyes adatait, mely személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik.

A Vásárlóknak a reklamáció előterjesztése során meg kell adniuk a teljes nevüket, címüket, telefonszámukat, azonban ezen személyes adatokat az Aquapond a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag a reklamáció feldolgozásának céljából használhatja fel.

A Vásárlók jogosultak a személyes adataikhoz hozzáférni és lehetőségük van azokat módosítani, azokról felvilágosítást kérni, az esetleges hibák kijavítását kérni, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos törvényes jogaikat gyakorolni.

 

VI. Munkaórák

Az Aquapond a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása esetén az Aquapond semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető.

 

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (a 27% ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint  a „Kosárban“ feltüntetésre kerül).

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.

Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek/szolgáltatások/ azon árára utal, amelyen a termék eredetileg az Aquapond webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár“ mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Aquapond és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az Aquapond belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Aquapond a Vásárlót tájékoztatja.

Az Aquapond fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az Aquapond a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben.

 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

a. az Aquapond által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
b. emailben, amit az
megrendeles@aquapond.hu emailcímre kell elküldeni.

Az Aquapond telefonos ügyfélszolgálatán keresztül hétfőtől péntekig 08:00 órától 16:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.

A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók.

 

IX. Fizetési módok

Az Aquapond a következő Fizetési Módokat fogadja el:

a.    banki átutalás; Az áru átvétele előtt lehetséges banki átutalással fizetni. Kiállítjuk Önnek a proforma számlát, majd az összeg beérkezése után a megrendelt árut kiszállítjuk. Számlaszámunk: IBAN: HU62-12092000-01815474-00100007

b.    online kártyás fizetés (MasterCard/Visa), a Vásárló által megadott kártyaadatokat

c.    Paypal fizetési mód

e.  futárszolgálat- utánvétel, Az utánvétes csomag tartalmazza az áru ellenértékéről és az esetleges szállítási költségről kiállított számlát.

 

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az Aquapond részére jóváírásra, a termék az Aquapond tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át az Aquapondra.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

 

X. Kiszállítás

 

1. Lehetőségek

Az Aquapond a termékeket szállítmányozó céggel szállítja ki.

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.aquapond.hu webáruházban elérhetők.

 

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó és a termékek 0%-os ÁFÁ-val kerültek megvásárlásra, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az Aquapond részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg.

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető és 0% ÁFÁ-t tartalmazó számla lett részére kiállítva, akkor a kiszállítás kötelezően cégjegyzékben szereplő székhelyén történik.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben a megrendeles@aquapond.hu emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt  kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az Aquapond részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben az Aquapond jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

 

OSS

2021. július 1-jétől az Európai Unió (EU) 27 tagállama a vállalkozók és a fogyasztók közötti, e-kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan új Áfa-szabályokat vezet be. A 2021-es e-kereskedelem középpontjában az egyablakos ügyintézés OSS - One Stop Shop és a távolsági értékesítés küszöbértékeinek módosítása áll.

A módosítás értelmében olyan vevők számára, akik nem alanyai az általános forgalmi adónak (ill. a hozzáadottérték-adónak) a célország elve szerinti adózási mód alkalmazandó. Vagyis a megrendelt árut a magyar Áfa kulccsal, azaz 27%-kal kell kiszámlázni. 

Megértését köszönjük

 

 

REKLAMÁCIÓ

 

Sérült vagy hibás termék

Amennyiben az árut személyesen veszi át, ellenőrizze annak sértetlenségét és a csomag tartalmát.

Abban az esetben, ha a kiszállított termék hibás, vagy sérült több dolgot is tehet:

Sérült csomagolás esetén, kérjük a terméket ne vegye át.

Figyelem, mindez szállítás esetén akkor áll fenn, ha a szállító jelenlétében nézi át a terméket és még a szállító is jelen van!

 

Amennyiben nem adódik lehetősége a csomagolást kibontani és a termék sérült, akkor ezt 24 órán belül jelezze nekünk a megrendeles@aquapond.hu e-mail címünkre vagy a lenti telefonszámokon.

 

Hiányos a csomag, vagy mást kapott

Ebben az esetben kérjük, írjon megrendeles@aquapond.hu e-mail címünkre vagy telefonon: 

+36 30 524 67 35

+421 915 696 394

+421 911 545479

.

Működési hibás termék

Amennyiben a termék használata során működési hiba lép fel, kérjük jelezze ezt ügyfélszolgálatunk felé a megrendeles@aquapond.hu e-mail címen a rendelési szám és a hiba jellegének megadásával.

 

Az áru visszaküldése, visszaszállítása esetén, minden esetben csatolja a következő dokumentumokat:

 

Számlát (másolat)

A jótállási jegyet (ha kapott)

A hiba, probléma leírását

Az Ön elérhetőségét

 

A fogyasztó a terméket csomagként vagy személyesen a telephelyünk címére  tudja visszajuttatni: AQUAPOND s.r.o., 930 02 Orechová Potôň 311, Slovákia (  Győrtől 50 km-re, Dunaszerdahely mellett )

 

Nem kapott számlát

Ebben az esetben kérjük jelentkezzen nekünk a megrendeles@aquapond.hu e-mail címen, vagy telefonon: 

+36 30 524 67 35

+421 915 696 394

+421 911 545479

 

Rendelés lemondása – Elállás

 

Rendelés törlése

Abban az esetben, ha rendelését le szeretné mondani és még nem kapta kézhez a terméket (termékeket) jelentkezzen nekünk a megrendeles@aquapond.hu e-mail címen vagy telefonon:

+36 30 524 67 35

+421 915 696 394

+421 911 545479

 

Elállás a vásárlástól

Már kézhez kapta a terméket, de mégsem felel meg? Meggondolta magát?

Ebben az esetben a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül élhet az elállás jogával, azaz elállhat a vásárlástól. Ez azt jelenti, hogy a vásárlás előtti állapotot állítjuk elő.

A termék cseréje elállás esetén nem lehetséges.

Nem gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a védelem alatt álló termékek (pl.: folyékony anyagok-, illetve felbontott tasakos csomagolások) esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elálláskor a visszaküldött terméket lehetőség szerint, a készülék eredeti, gyári csomagolásában, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban szíveskedjen visszaküldeni. Az utánvéttel küldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

 

A fogyasztó az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai levélben) köteles az eladónak bejelenteni.                                                                                                                                        
Amennyiben a fogyasztó a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő tizennégy napon belül visszatéríti az árát az Ön által megadott bankszámlára történő átutalással. ( IBAN formátumban ).                                                                                                      
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A fogyasztó a terméket postai csomagként, vagy futárszolgálattal az eladó Aquapond s.r.o., 93002 Orechová Potôň 311, Szlovákia,  címére küldi vissza. Csak akkor vagyunk kötelesek a terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza. Amennyiben a terméket már használta és nem tudja azt a megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni nekünk, akkor az eladó nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát, ilyen esetben a terméket a fogyasztó költségére visszaszállíttatja a fogyasztónak.

 

Szükséges a számla bemutatása?

Igen, szükséges. A vásárláskor kapott bizonylat megőrzése szükséges ahhoz, hogy a termék meghibásodása esetén eljárhassunk, tehát jogosan figyelmeztetnek arra az eladók, hogy a számlát is meg kell tartani vagy le kell másolni.

Abban az esetben is kötelesek vagyunk kifogásukkal foglalkozni, ha nem mellékeltünk jótállási jegyet, vagy ha azt hibásan töltöttük ki.

 

Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy rendkívüli esetben vagy kizárólag előzetes fizetés esetén, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételeket, vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.© Minden jog fenntartva - www.aquapond.hu
Webdesign

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Személyes adatok védelme  |  Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom